STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 61/2014/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ Bộ Công Thương 29/12/2014 Tải về
2 76/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chính phủ 29/07/2014 Tải về