KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG CẤP PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
VÀ HỆ THỐNG CẤP PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Quyết định số 10887/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015, ngày 11 tháng 12 năm 2015, Cục Hóa Chất - Bộ Công Thương đã chính thức đưa vào vận hành 2 hệ thống tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ qua Internet...
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chuyên môn: 04 2220 5058
Kỹ thuật: 04 2220 5395